Tàu cao tốc (trên 30km/h) phải lắp thiết bị giám sát hành trình trước ngày 31/12/2012

                          Tàu cao tốc (trên 30km/h) phải lắp thiết bị giám sát hành trình trước ngày 31/12/2012 

Quy định này đã được  Bộ trưởng  Bộ GTVT Đinh La Thăng  ký banh hành trong Thông tư 14/2012/TT-BGTVT ngày 27/4/2012 quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu cao tốc theo tuyến vận tải đường thủy cố định giữa các cảng, bến thuộc nội thủy Việt Nam và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/ 2012.

>>Chi tiết về thông tư 14 có thể xem tại đây

Yêu cầu kỹ thuật, trang thiết bị an toàn của tàu cao tốc

   Theo đó, ngoài các yêu cầu kỹ thuật, trang thiết bị theo Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia (Quy phạm Phân cấp và đóng tàu cao tốc TCVN 6451:2003), các tàu cao tốc  có vận tốc trên 30km/h phải trang bị thêm thiết bị giám sát hành trình hoặc thiết bị khác có tính năng tương đương được đăng ký công bố hợp quy, có dấu hợp quy theo quy định tại Thông tư số 08/2011/TT-BGTVT ngày 08/3 /2011 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát hành trình của xe ôtô.

                 

Thiết bị giám sát hành trình của tàu cao tốc

   Bộ trưởng Bộ GTVT nêu rõ, người kinh doanh vận tải phải lắp đặt, duy trì tình trạng kỹ thuật tốt của thiết bị giám sát hành trình của tàu cao tốc và phải bật liên tục kể từ khi tàu cao tốc đón người khách đầu tiên tại cảng xuất phát đến khi tiễn người khách cuối cùng tại cảng đích.

   Thiết bị giám sát hành trình của tàu cao tốc phải đảm bảo tối thiểu các yêu cầu thông tin về hành trình, tốc độ vận hành, số lần, thời gian dừng, đỗ và phải được lưu trữ trong vòng 01 năm; và phải luôn kết nối mạng internet và cung cấp các thông tin cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

   Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên các tàu cao tốc phải được thực hiện và hoàn tất trước ngày 31/12/2012.

                                                                                                                          (theo TT: 14/2012/TT-BGTVT)