Xe khách đường dài phải gắn thiết bị giám sát hành trình

Quy định này sẽ được thực hiện từ ngày 01/7/2011 theo Nghị định số 91/2009/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô vừa được Chính phủ ban hành ngày 21/10/2009. Nghị định này bao gồm các quy định về các hình thức kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Theo đó, ngoài việc phải đảm bảo các điều kiện kinh doanh quy định tại Nghị định này, đến ngày 01/7/2011, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định có cự ly từ 500 km trở lên, xe kinh doanh vận chuyển khách du lịch, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ phải gắn thiết bị giám sát hành trình. Phương tiện kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách theo hợp đồng, vận tải hành khách bằng xe taxi phải được gắn phù hiệu; phương tiện kinh doanh vận chuyển khách du lịch phải được gắn biển hiệu.

Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có giá trị 07 năm và được cấp cho các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách và kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gồm có: giấy đề nghị cấp giấy phép (theo mẫu); bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đỗ xe hoặc hợp đồng thuê đất đỗ xe, văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải; phương án kinh doanh; danh sách xe kèm theo bản phô tô giấy đăng ký xe, chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; hợp đồng và bản nghiệm thu việc gắn thiết bị giám sát hành trình của xe. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép, trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2009 và thay thế Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
File đính kèm: Nghị định số 91/2009/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô