Khi nào và xe gì phải lắp thiết bị Giám sát hành trình

- Từ ngày 1/7/2011: Xe kinh doanh vận tải hành khách trên tuyến cố định có cự ly từ 500 km trở lên, xe kinh doanh vận chuyển khách du lịch, xe ôtô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container phải gắn thiết bị giám sát hành trình (GSHT).
- Từ ngày 1/1/2012: Xe kinh doanh vận tải hành khách trên tuyến cố định có cự ly từ 300 km trở lên, xe buýt, xe kinh doanh vận tải hành khách hợp đồng buộc phải gắn thiết bị GSHT.
- Từ ngày 1/7/2012: Các loại xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, kinh doanh vận tải hành khách hợp đồng, kinh doanh vận chuyển khách du lịch, kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container phải lắp thiết bị GSHT.