Giải pháp giám sát xe công trình


Tổng quan giải pháp giám sát xe công trình
Các tính năng cơ bản của giải pháp:

·      Quản lý, điều hành tại mọi lúc mọi nơi có mạng internet, không cần cài đặt phần mềm.

·     Quản lý trực tuyến vị trí, trạng thái xe với tần suất gửi tin tùy chọn: 5 giây, 10 giây, 15 giây, 20 giây, 30 giây, 60 giây…

·       Xem lại lộ trình và trạng thái xe trong quá khứ.

·       Quản lý xe tắt/bật máy.

·       Quản lý, báo cáo tình trạng xe dừng đỗ, dừng xe nổ máy.

·       Báo các Tổng hợp: thời gian lăn bánh, thời gian dừng, số km chạy trong ngày

·       Báo cáo khi hoạt động sai lộ trình và khu vực cho phép

·       Cảnh báo, báo cáo nếu nhiên liệu hao hụt bất thường (cần lắp thêm cảm biến nhiên liệu)

·       Xác định chính xác nhiên liệu tiêu hao

·       Báo cáo thời điểm thay đổi nhiên liệu (đổ hoặc rút nhiên liệu)

·       Kiểm soát tình trạng quay bồn, dừng quay, xả bồn tại mọi thời điểm kể cả quá khứ

·       Báo cáo, cảnh báo các vị trí xả bồn, thời gian ngừng quay bồn trên trên đường đến nơi cần cung cấp.

·       Cảnh báo, báo cáo nếu xe quá tốc độ hoặc dừng sai so với quy định

·       Báo cáo tổng hợp số chuyến kinh doanh

·       Báo cáo về Km có hàng, Km không hàng, thời gian bom quay để quy đổi ra nhiên liệu